SYSTEMAtycznie

nieschematyczni

Projekty EFS


24. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC

Kod projektu: LB

Numer projektu: POKL.09.06.02-06-039/13

Termin realziacji projektu: 01.01.2014 - 30.04.2015
Obszar realizacji: woj. lubelskie

Grupa docelowa: osoby w wieku 45-64 lata, niezależnie od ich statusu na rynku pracy, z wykształceniem maksymalnie średnim, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego.

W ramach projektu prowadzone są szkolenie komputerowe na poziomie ECDL Start i Core.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt

mailowy: startlubelskie@systema.pl
telefoniczny 607 068 088

www.startlubelskie.efsart.eu

STATUS: w trakcie realizacji

23. ZACHODNIOPOMORSKA AK@DEMIA ECDL!

Kod projektu: ZB

Numer projektu: WND-POKL.09.06.02-32-127/12

Termin realizacji projektu: 1.01.2014 - 30.04.2015
Obszar realizacji: woj. zachodniopomorskie

Grupa docelowa:

osoby w wieku 25-64 lata zamieszkałe na terenie woj. zachodniopomorskiego z wykształceniem max. średnim, niezależnie od statusu na rynku pracy.
osoby bezrobotne stanowić będą ok. 50% uczestników projektu.

W ramach projektu prowadzone będą szkolenia komputerowe na poziomie ECDL Start i Core.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt

telefoniczny: 721 202 099
mailowy: zp@systema.pl

www.akademiaecdl.efsart.eu

STATUS: w trakcie realizacji

22. AKADEMIA ICT

Kod projektu: WF

Numer projektu: POKL.09.06.02-14-208/12

Obszar realizacji: woj. mazowieckie
Termin realziacji projektu: 01.01.2014 - 30.06.2015

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt

mailowy: akademiakomputerowa@systema.pl
telefoniczny: 533 385 858

www.akademiakomputerowa.eu

STATUS: w trakcie realizacji

21. MAŁOPOLSKA AK@DEMIA ECDL DLA 50+

Kod projektu: KD

Numer projektu: POKL.09.06.02-12-216/13

Obszar realizacji: woj. małopolskie
Termin realziacji projektu: 01.12.2013 - 31.12.2014

Grupoa docelowa: osoby w wieku 50 - 64 roku życia, nie posiadające wykształcenia wyższego, mieszkające w Małopolsce (z wyłączeniem Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt

mailowy: akademiaE@systema.pl
telefoniczny 607 068 020

www.akademiaE.pl

STATUS: w trakcie realizacji

20. NOWE UMIEJĘTNOŚCI - WIEKSZE MOŻLIWOŚCI

 

Kod projektu: KC

Numer projektu: POKL.09.06.02-12-214/13

Obszar realizacji: woj. małopolskie
Termin realziacji projektu: 01.12.2013 - 31.12.2014

Grupoa docelowa: osoby w wieku 25 - 64 roku życia, nie posiadające wykształcenia wyższego, mieszkające w Małopolsce (z wyłączeniem Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt

mailowy: eUmiejetnosci@systema.pl
telefoniczny: 607 068 010

www.eUmiejetnosci.pl

STATUS: w trakcie realizacji

19. CYFROWI = PRZEBOJOWI

Kod projektu: PA

Numer projektu: POKL.09.06.02-30-175/13

Projekt realizowany w partnerstwie

Obszar realizacji: woj. wielkopolskie
Termin realziacji projektu: 01.12.2013 - 31.01.2015

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt

mailowy: pa@net4net.pl
telefoniczny: 669 724 708

STATUS: w trakcie realizacji

18. Projekt na miarę potrzeb - szkolenia komputerowe i językowe dla mazowieckich bezrobotnych

Kod projektu: WP

Numer projektu: POKL.09.06.02-14-209/12

Termin realziacji projektu: 01.11.2013 - 31.05.2015
Obszar realizacji: woj. mazowieckie

Grupa docelowa: osoby w wieku 25-64 lata w chwili przystąpienia do Projektu, pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do Projektu, zamieszkujące na obszarze województwa mazowieckiego,

W ramach projektu prowadzone są szkolenie z języka angielskiego oraz szkolenia komputerowe na poziomie ECDL Core
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt

mailowy: namiarepotrzeb@systema.pl
telefoniczny: 669 724 711

www.namiarepotrzeb.eu

 

STATUS: w trakcie realizacji


17. CYFROWI = PRZEBOJOWI

Kod projektu: ZA

Numer projektu: POKL.09.06.02-32-053/12

Projekt realizowany w partnerstwie

Obszar realizacji: woj. zachodniopomorskie

Termin realizacji: 1.10.2013 - 31.03.2014

Grupa docelowa: osoby w wieku 25-64 lata w chwili przystąpienia do Projektu,posiadające co najwyżej wykształcenie średnie,uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze woj. zachodniopomorskiego, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych oraz nie prowadzące działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt

mailowy: zp@net4net.pl
telefoniczny: 726 626 113

www.zp.efsart.eu

STATUS: w trakcie realizacji

 

16. NOWOCZESNE BUDOWNICTWO!

 

Kod projektu: OB


Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-16-148/12

Grupa docelowa: opolskie przedsiębiorstwa z sektora MMŚP prowadzące działalność wyłącznie w branży budowlanej, które nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w woj. opolskim w ramach poddziałania 8.1.1 w latach 2007-2010.

 

W ramach projektu prowadzone będą szkolenia:

  • Technologie produkcyjne przyjazne środowisku
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Umowy o roboty budowlane

Termin realizacji: 1.09.2013 - 30.11.2014

Obszar realizacji: woj. opolskie

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt
telefoniczny: 786 250 450 PLAY
mailowy: budownictwo@systema.pl

www.budownictwo.efsart.eu

15. e-MARKETING - skuteczna recepta na rozwój MMŚP

 

Kod projektu: OA

 

Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-16-151/12

Grupa docelowa: opolskie przedsiębiorstwa z sektora MMŚP prowadzących działalność w branżach: spożywczej, chemiczej, metalurgicznej, energetycznej, budowlanej i usługowej oraz ich pracowników. Objęte wsparcie będą wyłącznie przedsiębiorstwa, które nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w woj. opolskim w ramach poddziałania 8.1.1 w latach 2007-2010.

 

W ramach projektu prowadzone będą szkolenia:

Kreatywna marka

  • organizacja pracy i zarządzanie czasem
  • kreatywność, komunikacja, networking
  • nowoczesne techniki sprzedaży i promocji

Nowoczesny marketing

  • strategie marketingowe
  • nowoczesne technologii informatyczne
  • platformy multikanałowe

Termin realziacji projektu: 1.06.2013 - 31.08.2014

Obszar realizacji: woj. opolskie

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt

telefoniczny: 786 250 450 PLAY
mailowy: emarketing@systema.pl

www.emarketing.efsart.eu

STATUS: W trakcie realizacji

 

14. LUBELSKA AK@DEMIA ECDL

 

Kod projektu: LA

 

Numer projektu POKL.09.06.02-06-070/12

 

Grupa docelowa: osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego w wieku 45-64 lata.

 

W ramach projektu prowadzone będą szkolenia komputerowe na poziomie ECDL Start i Core.

 

Termin realziacji projektu: 1.07.2013 - 31.12.201

Obszar realizacji: woj. lubelskie

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt

telefoniczny: 881 502 522 PLAY

mailowy: lubelskie@systema.pl

www.lubelskie@efsart.eu

 

STATUS: W trakcie realizacji

 

 

13. Szkolenia komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia

 

Kod projektu: BA

Numer projektu POKL.09.06.02-20-032/12

 

Grupa docelowa: osoby w wieku 50-64 lata, niezależnie od ich statusu na rynku pracy, zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego.

W ramach projektu prowadzone są szkolenie komputerowe na poziomie ECDL Start i Core.

Termin realziacji projektu: 01.01.2013 - 30.06.2014

Obszar realizacji: woj. podlaskie

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt mailowy: podlasie@systema.pl
telefoniczny (PLAY) 785 340 424
osobisty w biurze projektu:

Biurowiec Białostockich Zakładów Graficznych
Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 2,
15-111 Białystok

www.podlasie.efsart.eu

http://www.facebook.com/podlasie50plus

STATUS: W trakcie realizacji

 

12. Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela

Kod projektu: WD

Numer projektu POKL.09.04.00-14-093/11

Grupa docelowa: nauczyciele zamieszkujący i pracujący na terenach wiejskich województwa mazowieckiego.

Termin realziacji projektu: 01.08.2012 -31.12.201

Obszar realizacji: woj. mazowieckie

Serdecznie zapraszamy:

www.ucznowoczesnie.pl

e-mail: ucznowoczesnie@systema.pl

facebook.com/Ucznowoczesnie

STATUS: W trakcie realizacji

 

11. Pomysł na przyszłość

 

Kod projektu: WC

 

Numer projektu POKL.08.02.01-14-078/10

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa:
- studenci lub absolwenci uczelni prowadzących studia wyższe na terenie województwa mazowieckiego,
- osoby nieaktywne zawodowo,
- osoby zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu KC).

 

e-mail: pomyslnaprzyszlosc@systema.pl

facebook.com/Pomyslnaprzyszlosc

www.pomyslnaprzyszlosc.pl

STATUS: zakończony

 

10. Z komputerem za pan brat – szkolenia dla osób powyżej 45 roku życia

Kod projektu: KB

Numer projektu POKL.08.01.01-12-251/10
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia przeznaczone są dla osób:
- powyżej 45 roku życia
- pracujących na terenie województwa Małopolskiego, z wyłączeniem powiatu miasta Kraków
- z własnej inicjatywy wykazujących chęć i zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności.
www.malopolska45.pl

STATUS: Zamknięty i rozliczony9. Zdobądź dotację - zostań przedsiębiorcą

Kod projektu: KA

Numer projektu POKL.06.02.00-12-086/10
Projekt skierowany jest do osób, domowników, którzy ucierpieli w wyniku powodzi/osuwiska w 2010 roku na terenie województwa małopolskiego.
www.dotacje.efsart.eu

STATUS: Zamknięty i rozliczony


8. Za Pan Brat z Komputerem II

Kod projektu: WB

Numer projektu POKL.08.01.01-14-043/09
Projekt "Za Pan Brat z Komputerem II" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego. Przeznaczony jest dla osób pracujących w wieku powyżej 45 lat, posiadających wykształcenie co najwyżej średnie, którzy dobrowolnie wykazują chęć i zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności. Przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera oraz szkolenia zaawansowane, ukierunkowane na zdobycie europejskiego certyfikatu ECDL.
STATUS: Zamknięty i rozliczony

7. Za Pan Brat z Komputerem

WA

Numer projektu POKL.08.01.01-14-167/09

Projekt "Za Pan Brat z Komputerem" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego. Przeznaczony jest dla osób pracujących w wieku powyżej 45 lat, posiadających wykształcenie co najwyżej średnie, którzy dobrowolnie wykazują chęć i zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności. Przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera oraz szkolenia zaawansowane, ukierunkowane na zdobycie europejskiego certyfikatu ECDL.
STATUS: Zamknięty i rozliczony

6. Obsługa komputera - najlepsza inwestycja w siebie
Numer projektu POKL.08.01.01-06-028/08

Projekt dotyczył szkoleń komputerowych podstawowych i zaawansowanych dla osób 45+ z terenu województwa lubelskiego.
STATUS: Zamknięty i rozliczony

5. Poznaj narzędzia e-learningu, aby uczyć nowocześniej, ciekawiej, skuteczniej
Numer projektu POKL.09.04.00-12-001/08

Projekt za cel główny stawiał przeszkolenie nauczycieli województwa małopolskiego z nowoczesnych technik szkoleń on-line.
STATUS: Zamknięty i rozliczony

4. Zarządzanie Relacjami z Pacjentem (CRM) w świętokrzyskim
Numer projektu Z/2.26/II/2.6/16/05

Projekt w ramach ZPORR 2.6 realizowany w partnerstwie z Business Information Solutions Sp.z o.o. za cel główny stawiał stworzenie stałej sieci współpracy pomiędzy sektorem B+R a NZOZ, której rezultatem będzie wzrost konkurencyjności NZOZ i podniesienie potencjału w sferze innowacji.
STATUS: Zamknięty i rozliczony

3. E- WIEDZA W MAŁOPOLSCE
Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Instytut Karpacki w ramach ZPORR 2.1. Celem projektu było zwiększenie zainteresowania i podniesienie wiedzy pracowników i kadry zarządzającej instytucjami szkoleniowymi, w zakresie obsługi i wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacyjnych do procesu dydaktycznego umożliwiającego nauczanie na odległość- istotnego instrumentu kształcenia ustawicznego. Szkolenia były przeznaczone dla osób pracujących. zameldowanych na terenie województwa małopolskiego, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.
STATUS: Zamknięty i rozliczony

2. Współpraca młodych przedsiębiorców
Numer projektu Z/12/II/2.5/17/04

Projektrealizowany w ramach ZPORR 2.5 za cel główny stawiał przygotowanie przyszłych przedsiębiorców do współdziałania ze sobą oraz powstanie 20 nowych firm funkcjonujących w ramach klastru.
STATUS: Zamknięty i rozliczony

1. Wprowadzenie pracowników samorządów i oświaty w komunikację i edukację on-line
Numer projektu Z/2.12/II/2.1/71/04

Projekt w ramach ZPORR 2.1 za cel główny stawiał podniesienie umiejętności nauczycieli województwa małopolskiego w technikach edukacji on-line.
STATUS: Zamknięty i rozliczony

 

Dane kontaktowe

Kontakt:

Siedziba Spółki Nowy Sącz

tel./fax: (0-18) 547 44 27

Kontakt e-mail: office@systema.pl

Oddział w Warszawie

tel. 669 724 711 i 533 385 858

Oddział w Białymstoku

tel. 785 340 424

Oddział w Opolu

tel. 786 250 450

Oddział w Lublinie

tel. 881 502 522

Oddział w Szczecinie

tel. 726 626 113

Odział w Poznaniu

tel. 669 724 708

 

zadzwoń